Bútorozást is magában foglaló pályázatok

A pályázati források áttekintése, a leadási határidők nyomon követése és a támogatási területek kigyűjtése folyamatos odafigyelést igényel. Ebben nyújtunk most segítséget! Amennyiben kiválasztotta az intézménye számára megfelelő operatív programot, amely keretén belül pályázni kíván és körvonalazódik a megvalósítani tervezett bútorok és eszközök listája, úgy segítséget nyújtunk az indikatív árajánlat és műszaki tartalom megfelelő összeállításában.

Az Alex Fémbútor Kft. a pályázathoz többlépcsős szakmai segítséget nyújt:

 • az igény felmérése, megfogalmazása,
 • műszaki specifikáció összeállítása
 • megalapozott árbecslés/indikatív árajánlat

Pályázati osztályunk, üzletágvezetőink és az országos üzletkötői hálózatunk segítségével támogatást tudunk nyújtani pályázati anyagok előkészítésében, a berendezések és fejlesztő eszközök összeállításában. Széles beszállítói körünknek és nagymértékű gyártói kapacitásunknak köszönhetően iskola bútorokat, szaktantermek, közösségi és kollégiumi terek, konferencia valamint kültéri bútorzatot kínálunk és a mindennapos testneveléshez tartozó fitnesz eszközre is széles termékkínálattal rendelkezünk. A nyertes pályázatokhoz saját szállítói flottánkkal szállítjuk ki az ajánlatban szereplő bútorokat és eszközöket.

Aktuális pályázatok

Az Európai Unió – Európai Strukturális és Beruházási Alapok által támogatott fejlesztéseknek köszönhetően több pályázat fut jelenleg, ahol berendezési tárgyak, bútorok beszerzése is szerepel a támogatható tevékenységek között. Ezt kiemelve foglaljuk össze a pályázatok tartalmát.

Keressen minket és kérje ajánlatunkat!

Kódszó és elnevezés

Támogatható tevékenységek

Bővebb információ

Támogatást igénylők köre

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

1.

EFOP-4.1.9-16
A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

IKT eszközök: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép, laptop, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök beszerzése.
Oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök (szemléltető és demonstrációs eszközök, mobil kiállítási konténerek) beszerzése
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,  az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak vagy fenntartóik..

1. szakasz: 2017.02.07 – 2017.03.13.
2. szakasz: 2017.03.17 – 2017.09.17.
3. szakasz: 2017.09.24 – 2018.01.22
4. szakasz: 2018.01.28 – 2018.07.27
5. szakasz: 2018.08.02 – 2019.02.07.

2.

EFOP-4.1.5-16
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése

Integráltan oktatható fogyatékkal élő tanulók számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés

Az intézmények udvarának (iskolaudvarának) akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés)

Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése

Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. iskolaudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása

Étterem-konyhaegység (Melegítő-, főzőkonyha, ebédlő) infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.

 • Bevett egyház – GFO 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
 • Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
 • Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 • Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
 • Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
 • Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
 • Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373
 • Közalapítvány – GFO 561
 • Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
 • Egyéb alapítvány – GFO 569
 • Egyesülés – GFO 591
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
 • Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573
 • Egyéb egyesület – GFO 529

2017. február 27. – 2017. április 28.
2017. május 5. – 2017. július 28.
2017. augusztus 4. – 2018. április 27.
2018. május 4. – 2019. február 27.

3.

EFOP-4.1.7-16
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

Szoftverbeszerzés és IKT eszközök beszerzése: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép és perifériák, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, nagyképernyős televíziók

Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése a 2. és 3. tevékenységek esetében régiónként 1-1 intézmény vagy szervezet részesül támogatásban. A 4. tevékenység esetében településenként egy intézmény vagy szervezet részesül támogatásban.

 • közművelődési intézmény vagy fenntartója,
 • közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat,
 • közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető szervezet,
 • közművelődési megállapodással rendelkező és legalább a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 évre vonatkozó bérleti szerződés keretében, a fejlesztés megvalósítására alkalmas ingatlannal rendelkező civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság,
 • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói

1. szakasz: 2017.03.31 – 2017.04.30.
2. szakasz: 2017.05.04 – 2017.11.25.
3. szakasz: 2017.12.01 – 2018.05.30
4. szakasz: 2018.06.05 – 2018.10.03
5. szakasz: 2018.10.09 – 2019.03.31.

4.

EFOP-4.1.8-16
A könyvtári intézmény- rendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése, eszközbeszerzés bekerülési értéke

 • gépek, berendezések, felszerelések
  bekerülési értéke
 • a felújított/újonnan épített épület(részek)hez kapcsolódó berendezési eszközök, felszerelések
 • bekerülési értéke
 • irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat,
 • nem formális oktatási célú eszközök költségei

GFO kódok:
312 Központi költségvetési szerv –
321 Helyi önkormányza322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzatihivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
342 Köztestületi költségvetési szerv
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
551 Bevett egyház
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
736 Közhasznú társaság

1. szakasz: 2017.03.10. – 2017.04.17.
2. szakasz: 2017.04.21. – 2017.10.21.
3. szakasz: 2017.10.27. – 2018.02.24.
4. szakasz: 2018.03.02. – 2018.08.29
5. szakasz: 2018.09.04. – 2019.03.10

5.

EFOP-2.1.1-16 
Gyermekotthonok
kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása

III/1/B. Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása célkitűzés megvalósítására irányuló támogatási kérelem keretében szabadon választható tevékenységek

 • ingatlanvásárlás, telekalakítás, szükséges bontási munkálatok az új intézmény(ek) területén, infrastruktúra
 • (víz- és energiaelosztási, távközlési és úthálózatok) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása
 • zöldmezős beruházás (kizárólag építési telken)
 • szakmai szempontoknak megfelelő,
  a gyermekellátáshoz illeszkedő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
 • sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása
  az NMr. előírásainak megfelelően
 • a kiváltott intézmény ellátottak fejlesztésére
  és használatára szolgáló informatikai
  ellátottság javítása
 • önkéntes tevékenység bevonása a lakosság érzékenyítésébe, a nyilvánosság elősegítésébe,
  a változásra felkészítő képzések lebonyolításáb

311 – Központi költségvetési irányító szerv
312 – Központi költségvetési szerv
563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 – Egyéb alapítvány
572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 – Nonprofit részvénytársaság
529 – Egyéb egyesület
551 – Bevett egyház
552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 – Egyházi szervezet technikai kód

1.  2016. augusztus 01.
2.  2016. október 15.
3.  2016. december 30.
4.  2018. június 01.

6.

EFOP-1.8.5-17
Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok

ivókút, vagy egyéb ivóvízvételi hely (pl. ballon, szűrőberendezés) létrehozása
b) gyümölcskínáló vagy salátabár létrehozása
c) az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése
(pl. tálca, tányér, pohár, tál, kancsó, evőeszköz, szalvéta, egyéb)
d) az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése (pl. étkezőasztal, szék, tálalópult, függöny, karnis, abrosz, konyhatechnológiai berendezések, egyéb)

Egyéb alapítvány – GFO:569 Támogatási kérelem benyújtására olyan alapítvány jogosult, melyet az iskola működésének támogatására hozott létre az intézményi tanács (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 73.§ 6.), illetve olyan alapítványok, melyek alapító okiratában oktatási tevékenység került rögzítésre, valamint tevékenységeik bizonyíthatóan egy adott köznevelési intézményhez kötődnek

2017. május 19.- 2017. május 31.
2017. június 07. – 2017. július 07.
2017. július 14. – 2017. augusztus 14.
2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 30.
2017. október 07. – 2017. december 07.
2017. december 14. – 2018. január 11.

7.

EFOP-4.1.2-17 ISKOLA 2020

a) az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítására,
b) szaktantermek (pl. nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek) létrehozására,
c) iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítására,
d) fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítására,
e) az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására.

312 – központi költségvetési szerv
Egy tankerületi központ több támogatási kérelmet is benyújthat.
Egy támogatási kérelem egy intézmény fejlesztésére irányulhat.
Egy intézmény vonatkozásában csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

2017. április 24 – 2017. május 24.
2017. május 31 – 2017. június 30.
2017. július 7 – 2019. április 23.

8.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infra- strukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

“Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése
(1. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó): a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása; b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása; c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása. Közkonyha fejlesztése
(2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó): a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása; c. étkező helyiség férőhelyének bővítése; d. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése. A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:

1. célterület esetében:

 • a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;
 • vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása
  (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);
 • használati térelemek
  (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;
 • a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések, beszerzése;
 • parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.

2. célterület esetében:

 • étkezőbútorok beszerzése; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;
 • épület külső felújítása;
 • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert), kialakítása,
  átalakítása, felújítása;
 • használati térelemek
  (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.”

Mindkét célterület esetében:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

Első szakasz zárása: 2017. május 29.
Második szakasz zárása: 2017. június 29.
Harmadik szakasz zárása: 2017. július 31.
Negyedik szakasz zárása: 2017. október 30.
Ötödik szakasz zárása: 2018. január 30.
Hatodik szakasz zárása: 2018. április 30.
Hetedik szakasz zárása: 2018. július 30.
Nyolcadik szakasz zárása: 2018. október 30.
Kilencedik szakasz zárása: 2019. január 30.
Tízedik szakasz zárása: 2019. április 30.

9.

TOP-1.4.1-16
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) új férőhelyek kialakítása;
b) új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;
c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket);
d) bezárt telephely újranyitása;
e) indokolt esetben új építés;
f) ingatlankiváltás;
g) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás;
h) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
j) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.

B) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a nevelési munkához kapcsolódóan.

 1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
 2. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
 3. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
 4. Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
 5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
 6. Közalapítvány (GFO 561);
 7. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
 8. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 1113).
 9. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

TOP-1.4.1-16-BA1 – Baranya megye
2017. június 2-től 2017. augusztus 3-ig

TOP-1.4.1-16-BK1 – Bács-Kiskun megye
2017. május 29-től 2017. október 2-ig

TOP-1.4.1-16-BO1 – Bo.-Ab.-Zem. megye
2017. május 31-től 2017. július 31-ig

TOP-1.4.1-16-BS1 – Békés megye
2017. május 31-től 2017. október 2-ig

TOP-1.4.1-16-FE1 – Fejér megye
2017. május 30-tól 2017. augusztus 25-ig

TOP-1.4.1-16-HE1 – Heves megye
2017. július 19-től 2017. szeptember 19-ig

TOP-1.4.1-16-JN1 – Jász-Nagy.-Szol. megye
2017. május 29-től 2017. július 31-ig

TOP-1.4.1-16-NG1 – Nógrád megye
2017. május 31-től 2017. július 31-ig

TOP-1.4.1-16-SO1 – Somogy megye
2017. május 29-től 2017. augusztus 18-ig

TOP-1.4.1-16-VE1 – Veszprém megye
2017. május 31-től 2017. szeptember 1-ig

10.

EFOP-3.2.3-17
Digitális környezet a köznevelésben

A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbiak közül legalább egy területet támogató digitális pedagógiai eszköz és/vagy módszer adaptálását, implementálását és tanítási, tanulási gyakorlatba történő beépítését kell elvégezni:

 • a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;
 • a szövegértés fejlesztésének támogatása;
 • a természettudományos megismerés támogatása;
 • a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;
 • a kreativitás fejlesztése.
 1. Központi költségvetési irányító szerv – GFO 311
 2. Központi költségvetési szerv – GFO 312
 3. Bevett egyház – GFO 551
 4. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
 5. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
 6. Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
 7. Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 8. Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
 9. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
 10. Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 353
 11. Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
 12. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
 13. Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373
 14. Közalapítvány – GFO 561
 15. Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
 16. Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
 17. Egyéb alapítvány – GFO 569
 18. Egyéb egyesület – GFO 529
 19. KKv-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
 20. Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet – GFO 599
 21. Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
Jelen felhívás keretében a többcélú intézmény fenntartója kizárólag az
 • általános iskola
 • gimnázium
 • alapfokú művészeti iskola
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (kivéve szakiskola, készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola) nevelési-oktatási intézményi feladatokat ellátó intézményegysége vonatkozásában nyújthat be támogatási kérelmet.

2017. május 16 – 2017. június 1.-27.
2017. június 8 – 2017. július 15.
2017. július 22 – 2017. augusztus 31.
2017. szeptember 7 – 2017. október 2.

11.

PM_OVODAFEJLESZTES_2017

Önkormányzati tulajdonú óvodák felújítására, bővítésére, átépítésére irányul, valamint az óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházásokra is.

Érd Megyei Város kivételével Pest megyei települési önkormányzatok

2017.11.18

Inspirációk termék kínálatunkból

TÖBB FUNKCIÓS VARIÁLHATÓ ASZTALOK

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ BÚTOROK

KOLLÉGIUMI/MUNKÁSSZÁLLÓ BÚTOROK

SZAKTANTERMI BÚTOROK

KONFERENCIA BÚTOROK

ÉTKEZŐ BÚTOROK

Üzletágvezető és pályázati referens

Baumgartner Bernadett Telefon: +36 20/573-0608 E-mail: baumgartner.bernadett@alexbutor.hu
EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseiEFOP-4.1.5-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseEFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseiEFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézmény- rendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseiEFOP-2.1.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozásaEFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programokEFOP-4.1.2-17 ISKOLA 2020VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Infrastrukturális fejlesztés, közétkeztetés fejlesztésTOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javításaEFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésbenPM_OVODAFEJLESZTES_2017 Önkormányzati tulajdonú óvodák...